Vårdsommaren: ”Det har inte fungerat så bra som vi önskat”

Karolinska. Bratt. Sommar.
Vården har inte fungerat som tänkt i sommar, är fack och arbetsgivare överens om.
Vårdpersonalen i länet har under sommaren haft alldeles för mycket att göra, enligt Vårdförbundet.
Arbetsgivaren, Region Stockholm, bedömer för sin del att vården fungerat bättre än förra sommaren men inte så bra som önskat.

Inför sommaren och semestrarna brukar ett återkommande tema vara att vården hamnar i ett akut läge, såväl när det gäller personalbrist som platsbrist.

Förra sommaren tvingades exempelvis personal på Danderyds sjukhus att jobba dubbla pass för att klara att hjälpa alla patienter – läger beskrevs som en krigszon.

I juni i år uttalade sig skyddsombudet på Danderyds sjukhus och sa att antalet skarpa uppmaningar om att jobba extra hade minskat och att antalet platser på intensiven hade utökats.

Sommaren har varit skakig med problem på många platser

Jane Stegring, Vårdförbundets vice ordförande

Ansträngt på BB

I förlossningsvården har situationen under sommaren varit ansträngd. I juli var platsbristen så omfattande att på ett sjukhus, Karolinska i Huddinge, undersöktes gravida i sjukhusets sorgerum, ett rum där nyblivna föräldrar annars normalt tar avsked av dödfödda spädbarn.

Den här situationen i förlossningsvården bestod även i slutet av juli. 36 nyblivna mammor runt om i länet hade tvingats föda på ett annat sjukhus än planerat.

Jane Stegring, Vårdförbundets vice ordförande i Stockholm, ger en dyster sammanfattning av vårdsommaren 2019:

– Det är vår uppfattning att våra medlemmar har haft alldeles för mycket att göra. På neonatalavdelningen (avdelningen för spädbarn som är för tidigt födda) har jobbat vansinnigt långa arbetspass för att kompensera för att det inte finns personal. 

– Det har säkert funnits fler exempel, sommaren har varit skakig med problem på många platser, problem som inte borde finnas.

Har patienter kommit i kläm?

– När jag ringt runt bland vårdinrättningar var det flera som sa att de inte hunnit med det de ska. Det är klart att patienter drabbats men jag vet inte om det har lett till att någon avlidit.

”Fungerat bättre än förra sommaren”

 Johan Bratt är chefläkare i Region Stockholm:

– Sommaren är inte över än, vi väntar med att avvakta mer djuplodande analyser. Min bedömning är att vi har haft en tuff och ansträngande sommar, det hade vi förväntat oss. Min bedömning är att det fungerat bättre än förra sommaren. Antal besök på våra akutmottagningar har gått ned något jämfört med 2018 och gått ned väldigt mycket jämfört med 2017. Det beror på att många patienter nu får snabbare omhändertagande på närakuterna.

Få bemannade vårdplatser

Under sommaren har det funnits för få bemannade vårdplatser på de stora akutsjukhusen, något vården enligt Johan Bratt kunnat kompensera för genom en utökad avancerad sjukvård i hemmet och fler jourläkarbilar. Även medicinskt färdigbehandlade patienter har snabbare kunnat skrivas ut efter ett ”bra samarbete” med kommunerna.

Hur har vårdpersonalen haft det?

– Vi vet att det är ansträngande på sommaren, sedan har det varit varierande på olika vårdenheter. Det har förekommit extrapass och flyttade semestrar.

Är du nöjd?

– Det har inte fungerat så bra som vi önskat. Vi hade behövt lite fler bemannade vårdplatser.

Har någon skadats eller avlidit på grund av underbemanning eller platsbrist?

– Jag har inte nåtts av rapporter om vårdskador, säger Johan Bratt.