SMHI varnar: mycket låga grundvattennivåer i länet

vattenbrist genre
Grundvattennivåerna är mycket lägre än normalt den hr årstiden.
Slår torkan till i Stockholm är det stor risk för länet drabbas av vattenbrist.

Det har regnat mindre än vanligt i år. Efter två torra år med ovanligt lite regna har det lett till att grundvattnet sinar i Stockholms län.

Nivåerna är långt under det normala och för att nå upp till normal nivå skulle det krävas regn för ett helt år, rapporterar Expressen.

– Om vi får en torrperiod påminnande om den som var förra sommaren skulle det bli svårt. Vi har helt enkelt inte marginaler för det. Därför är det en väldigt stor fördel om man kommer upp i normala nivåer, säger Bo Thunholm till Expressen. Han är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Stor risk för vattenbrist

Grundvattennivåerna i stora magasin är mycket under normala nivåer i hela länet. Det är dessa magasin som det kommunala vattnet förlitar sig på och de tar längre tid att fylla upp. SGU rekommenderar kommunerna att följa utvecklingen noga och eventuellt införa bevattningsförbud.

Läget med de små magasinen är något bättre i de norra delarna av länet men i det södra länet är även de nivåerna mycket under normala. har man en egen brunn bör man vara mycket försiktig och se över vattentillgången.

Enligt SMHI är det mycket stor risk för vattenbrist i Stockholms län de kommande månaderna.