Wanngård kräver svar om trafikdirektörens avsked

Karin Wanngård kräver svar om sparkade trafikdirektören Jonas Eliasson.
Karin Wanngård kräver svar på varför Jonas Eliasson sparkades.
Karin Wanngard
Karin Wanngård.
Oppositionsborgarrårdet Karin Wanngård (S) hävdar att hon en längre tid känt till att trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) ville sparka den nu avskedade trafikdirektören Jonas Eliasson. "Uppenbarligen fick han igenom sitt önskemål med Anna König Jerlmyr", säger hon till Mitt i.

I december fick Stockholms trafikdirektör Jonas Eliasson hastigt sparken.

Transportprofessorn Jonas Eliasson var en prestigevärvning för staden när han kom från KTH 2016, men han ska ha ansetts som en belastning för den miljöpartistiska trafikroteln med sin forskarbakgrund.

Det är stadsledningskontoret som ansvarar för tillsättning och entledigande av förvaltningschefer, men Karin Wanngård kräver finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) på svar på varför Jonas Eliasson sparkades. Något Stockholm Direkt berättade om först.

– Innan trafikborgarrårdet Daniel Helldén satte sig ihop med Moderaterna fick jag indirekt via ombud reda på att Helldén krävde att Eliasson skulle sparkas. Då kunde vi direkt svara att så sköter man inte en stad. Men uppenbarligen fick han igenom sitt önskemål med Anna König Jerlmyr, säger Karin Wanngård till Mitt i.

– Det är fruktansvärt att en sådan tjänsteman bara politiskt kan avskedas i stan. Det hör inte till våra demokratiska möjligheter. Uppenbarligen har trafikborgarrådet försökt peta i tjänsteutlåtanden, trots att de ska vara professionellt framtagna. Det är jätteskrämmande.

Källor med insyn i stadshuset har för Dagens Nyheter berättat att trafikborgarrårdet Daniel Helldén (MP) och Jonas Eliasson inte dragit jämnt, och DI har avslöjat att Daniel Helldén försökt tysta en kritisk granskning av de nya miljözonerna för bilar som ska införas i staden.

– Jag anser att finansborgarrådet är skyldig att svara i media på varför Eliasson sparkades. Många tjänstemän är oroade och hör av sig direkt till mig, säger Karin Wanngård.

Anna König Jerlmyr uppger för Stockholm Direkt att hon inte kan prata om enskilda personalärenden?

– Hon behöver inte kommentera just Eliasson. Men hon känner ju till att han är en ytterst kompetent förvaltningschef, en av de bästa vi lyckats rekrytera, och det finns vad jag känner till inga skäl för avsked. Hon måste svara på principen. Vill hon ha en tystnadskultur för våra tjänstemän och förvaltningschefer?

Vid nästa onsdags kommunstyrelse ska Socialdemokraterna lägga en skrivelse om Eliassons avsked, enligt Karin Wanngård.

– Vi politiker ska inte pilla i sakuppgifterna. Det ska komma från oberoende tjänstemän, säger hon.

Fakta

Miljözonerna och vanliga missuppfattningar

Varför miljözoner?

Anledningen till förslaget är att få ner de luftförorenande utsläppen. Något som dieseldrivna fordon står mest för och därför – i zonerna – är tänkt att omfattas av hårdare regleringar.

Blir det dieselförbud?

På sina håll har förslaget om miljözoner missuppfattats som ett totalförbud av dieselbilar, när det i själva verket handlar om äldre modeller med sämre utsläppsklassificering.

Dessutom har ytterligare förvirring uppstått eftersom flertalet dieselbilar sålts som miljövänliga alternativ som omfattats av statliga miljöpremier.

Vad är dåligt med diesel då?

Det hela är en sammanblandning av miljöförstörande utsläpp och luftförorenande utsläpp.

I den första kategorin är ett dieseldrivet fordon – med låga koldioxidutsläpp – lindrigare mot den globala miljön. Men i den andra som påverkar luftkvaliteten i det absoluta närområdet är dieselmotorer – med höga kvävedioxidutsläpp – en bov.

Fakta

Miljözoner: Så funkar de

Här är ett utdrag ur regeringens förslag på miljözonerna från i våras:

Miljözon 1

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner.

Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

Miljözon 2

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar och det är den här varianten som det grönblåa styret vill införa på Hornsgatan.

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Miljözon 3

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen och transportstyrelsen