Kvarterskrog tvingas stänga tidigare

Ali Yorulmaz Västerhaninge kök och bar måste nu stänga klockan 22.
Ali Yorulmaz Västerhaninge kök och bar måste nu stänga klockan 22.
Ali och hans pappa Abdi Yorulmaz driver i dag krogen. De har till 22 november på sig att överklaga beslutet.
Ali och hans pappa Abdi Yorulmaz driver krogen. De kan till 22 november överklaga beslutet
Lollo Nordborg (till vänster) och Bruno Holgersson (till höger) är några av stamgästerna på krogen. De tycker att krogen livar upp i Åbykvarteren.
Lollo Nordborg (till vänster) och Bruno Holgersson (till höger) är några av stamgästerna.
Västerhaninge kök och bar får kraftigt minskade öppettider. Det förra tillståndet till klockan 1 förlängs inte – på grund av oljudet för de närmsta grannarna. Besvikelsen är stor. "Många har börjat gå till andra ställen", säger Ali Yorulmaz på krogen.

Västerhaninge kök och bar på Åbyvägen, tidigare restaurang Jägaren, tappar sitt serveringstillstånd till klockan 1 på helgnätterna.

Musiken har upplevts som störande nattetid för de som bor rakt ovanför krogen.

Det var för fem år sedan som krogen ville liva upp stället från en sömnig pizzeria till en mer levande kvarterspub.

Man fick tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Haninge kommun att servera till klockan 1 i fem år. Menyn förändrades och livemusik, karaoke och quiz-tävlingar började testas.

Vi har gjort tester med ljudmätare som visar att det inte är så farligt som de säger.

Ali Yorulmaz

Efter fem år har en av de tre delägarna nu köpt ut sig, och i samband med ägarbytet har nattillståndet gått ut.

Och samtidigt har både miljö- och hälsoskyddsförbundet och Haninge kommun nu vänt uppfattning i frågan – och nekat krogen att ha öppet till klockan 1.

Till skillnad för fem år sedan menar miljö och hälsa att det nu finns risk att folk i huset störs, och man hänvisar bland annat till klagomålsärenden som kommit sedan de sena nattiderna infördes.

Sedan den 1 november måste krogen stänga klockan 22.

Ali och hans pappa Abdi Yorulmaz driver i dag krogen. De har till 22 november på sig att överklaga beslutet.

Det är en speciell situation.

Det är bara ett fåtal personer som klagat på bullret och på skränigheten utanför krogen – men dessa bor alltså precis rakt ovanför och anses ha störts desto mer.

– De klagar på ljudet men vi har gjort tester med ljudmätare som visar att det inte är så farligt som de säger, säger Ali Yorulmaz på Västerhaninge kök och bar.

Vid beslut ska kommunen ta stor hänsyn till störningar för boende i nära anslutning.

Andreas Rosenblad, Haninge kommun

Karin Andersson på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund medger att krogen är en populär plats för folk i kvarteren.

– Men bland de allra närmaste boende har den upplevts som störande sena kvällar, säger Karin Andersson.

Andreas Rosenblad, alkoholhandläggare på Haninge kommun, säger att miljö- och hälsoskyddsförbundet under den gångna fyraårsperioden konstaterat att bullernivån överskridit folkhälsomyndighetens riktvärden vid ”flera tillfällen”.

– Om bullervärdena överskrids är det särskild risk för människors hälsa och skäl för avslag enligt alkohollagen, säger han.

Men när Mitt i går igenom klagomålen, de flesta tycks ha störst under åren 2014 och 2015, så har det vid de flesta kontrollerna tvärtom konstaterats att bullret från krogen inte ansetts överskrida några gränser.

Lollo Nordborg (till vänster) och Bruno Holgersson (till höger) är några av stamgästerna på krogen. De tycker att krogen livar upp i Åbykvarteren.

Men Karin Andersson menar att man har tillräckligt med underlag för nekandet.

– Vi har mätt själva vid ett tillfälle, men vi har också fått in bullermätningar vid ett par tillfällen från restaurangens egen konsult. Dessutom har vi fått in klagomål löpande som säger att det inte blivit bättre. Detta gör att vi kunnat konstatera att vi vet att det varit störningar under flera år, säger Karin Andersson.

Krogen har under perioder haft uppehåll i livemusiken och karaoken, och klagomålen från grannarna på ovanvåningen har också kommit och gått.

2014 konstaterades det stora brister i tätningen från krogen, och ägarna gjorde då flera bullerminskande åtgärder.

Då hade även bostadsrättsföreningen Lugna gården, som äger huset, synpunkter på buller och stök, men inte längre enligt handlingarna.

– Det påverkar våran ekonomi, många av våra gäster har börjat gå till andra ställen eftersom vi bara får ha öppet till klockan tio nu. Vi har även förlorat vårt karaoketillstånd, det är jättetråkigt. Karaoken är väldigt uppskattad av våra besökare, säger Ali Yorulmaz.

Utnyttjar källarlokal

Ett problem är att delar av lokalerna från första början aldrig  varit anpassade för en krog. Detta säger nu Karin Andersson.

– Man utnyttjar ju även en källarlokal för krogen där gäster går in. Detta var ett bageri en gång i tiden och lokalen är egentligen inte lämpad för en krog med sena öppettider.

Västerhaninge kök och bar har fram till den 22 november på sig att överklaga beslutet.