ANNONS

21 fotografer visar samtida fotokonst

ANNONS

FOTOKONST Artipelag har dragit igång en omfattande fotoutställning kallad ”Det synliga” med 21 svenska fotografers arbeten från de senaste fem åren. Utgångspunkten för utställningen är de förändringar som sker inom fotografin på 1990-talet. Dit hör en större medvetenhet om fotografins teoretiska förutsättningar och ett intresse för den iscensatta bilden snarare än den dokumentära. Utställningen pågår till den 11 maj.

ANNONS