ANNONS

100 år sen bron band samman Essingeöarna

Den första bron mellan öarna var en enkel flottbro.
Den första bron mellan öarna var en enkel flottbro.
Lilla Essingen hade redan i början på 1900-talet en enkel bro över till Kungsholmen.
Lilla Essingen hade redan i början på 1900-talet en enkel bro över till Kungsholmen.
I höst är det 100 år sedan den första broförbindelsen kom på plats mellan Stora och Lilla Essingen.
Essingebroarna fick fart på öarnas utveckling – men broarnas historia innehåller också tragik i form av en dramatisk bussolycka.
ANNONS

Essingeöarna vid förra sekelskiftet var något helt annat än vad de är idag. Hela Lilla Essingen ägdes av en enda man – grosshandlaren Hugo Mattson – och på Stora Essingen fanns främst sommarstugor som användes av förmögna från staden.

Ett försök med permanenta villabostäder gjordes på Stora Essingen men misslyckades på grund av att det inte fanns en bro. Men en bro skulle komma. 1916 tog Stockholm över styret av Essingeöarna från Bromma socken och den 15 oktober 1917 fattade stadsfullmäktige det historiska beslutet att bygga en bro mellan öarna.

Redan i november fanns en enkel flottbro för fotgängare på plats. Bron var öppen för sjötrafik och hade en dragfärja i mitten, där man med handkraft kunde dra sig över öppningen i vattnet.

Stora Essingebron 1928. Foto:: Stockholms Hamn/Stadsmuseet i Stockholm

Bron satte fart på utvecklingen

Den första provisoriska bron ersättes snabbt av en bättre klaffbro 1921 och sedan av Stora Essingebron som invigdes 1928. Den bron möjliggjorde busstrafik mellan öarna.

– Broarna var avgörande. Det var med bron 1928 som det tog fart på Stora Essingen. Och på Lilla Essingen blev det en jäkla fart på 30-talet. Redan 37-38 var ön färdigbyggd, berättar Claes-Göran Borg som är ordförande i Essingeöarnas hembygdsförening.

Även om befolkningen skiljde sig åt på öarna, arbetarklass på Lilla och mer välbeställda på Stora, knöts samhällslivet ihop med broarna.

– Det fanns gemensam scoutkår, idrottsklubbar, vi var en och samma församling och både Socialdemokraterna och Moderaterna hade lokalavdelningar. I dag är det nästan bara hembygdsföreningen kvar för båda öarna, säger Claes-Göran Borg.

ANNONS

Buss 96 bärgas efter olyckan 1948. Foto: Vimar Ericsson, SVD, Stadsmuseet.

Stor tragedi 1948

Broarnas hundraåriga historia innehåller också tragik. Den 24 november 1948 kolliderade trådbuss linje 96 i riktning mot Stora Essingen med en lastbil på Essingebron. Bussen kraschade in i broräcket som gav vika. Vittnen berättade efteråt hur de såg bussen stå och väga på kanten innan den föll ner i vattnet. Elva av bussens tolv passagerare omkom.

– Jag var bara tre år då men mina föräldrar åkte buss in till stan samtidigt som olyckan inträffade. Min mamma jobbade på Kungsholmen och när hon kom till jobbade applåderade de andra i personalen, säger Claes-Göran Borg.

Nya broar med nya behov

På 60-talet invigdes ytterligare en bro som i grunden förändrade de båda öarna – motorvägsbron på Essingeleden. Samtidigt revs den gamla bron från 1928 och ersattes med en ny lokalbro.

Claes-Göran Borg menar att den ökade cykeltrafiken i dag gör att ännu en bro skulle behövas. Fast frågan är om inte en bro mindre skulle göra Essingeborna ännu gladare.

– Drömmen kommer såklart alltid vara att Essingenleden grävs ned eller däckas över.

ANNONS