Se Gröndals byggnader från 1700-tal till 2017

Sekelskifteshus och Bertil Karléns moderna punkthus sida vid sida.
Sekelskifteshus och Bertil Karléns moderna punkthus sida vid sida.
Stjärnhusen i Gröndal var något helt nytt när de kom.
Stjärnhusen i Gröndal var något helt nytt när de kom.
Backström och Reinius klassiska terrasshus.
Backström och Reinius klassiska terrasshus.
Den gamla kåkstadsbebyggelsen fick ge vika för nybyggen.
Den gamla kåkstadsbebyggelsen fick ge vika för nybyggen.
Gröndals årsringar syns tydligt från ovan.
Gröndals årsringar syns tydligt från ovan.
Lystring, byggnads- och historieintresserade! I början av augusti ordnar stadsmuseet en vandring där man utforskar Gröndals brokiga byggnadshistoria.
För Mitt i Söderort berättar guiden Klas Lundkvist om något av det man kommer att få se.

– Det som är så karakteristiskt för Gröndal är de olika typer av bostadsbebyggelse som finns. Från 1700-talsgårdar till bostadshus från sent 1800-tal till hus byggda 2017. Du har något från varje decennium, och det är så tydligt med årsringarna från hela 1900-talet och dess bostadspolitik, med olika standard, fram till dagens kompletteringsbebyggelse, berättar Klas Lundkvist, som alltså kommer att hålla i vandringen.

Han är arkitekt och byggnadshistoriker, tidigare knuten till stadsmuseet, och numera pensionär. Temat på vandringen är ”Från kåkstad till tvärbanestad”.

Kåkstad? Hur ruffigt och sjavigt var Gröndal förr?

– Gröndal blev inte en del av Stockholm förrän 1913, utan det var landsbygd. Där fick man bygga lite som man ville, vilket ställde till problem. Det var rätt dålig standard på byggnationen och hälsoproblemen var stora, berättar Klas Lundkvist.

Vandringen tar sin början vid 1700-talsanläggningen Charlottendal, som tillhör några av de äldsta byggnaderna i Gröndal. De mest kända är nog stjärnhusen och terrasshusen, ritade av arkitektduon Backström & Reinius.

– Vi kommer också att titta på barnrikehusen från 1936, som var de första att finansieras med statliga medel för att lösa trångboddheten. Vi går även förbi ett par hyreshus från 1910 och några vackra punkthus från 40-talet. Vi avslutar vandringen vid kyrkan, berättar Klas Lundkvist.

Vad tror om allt det nya som byggs i Gröndal, vid Lövholmen till exempel?

– Det blir ett välkommet bostadstillskott, men det är också värdefullt att ha kvar lite av det gamla. Det finns en del hus från anrika trävarufirmor som man bör spara, men även Cementas stora anläggning och Beckers gamla huvudkontor från 1910, säger Klas Lundkvist.

Fakta

Gröndal – från kåkstad till tvärbanestad

När? Tisdag 8 augusti, kl. 18.00–19.30.

Var? Charlottendal, Gröndal.

Hur? Biljett via stadsmuséet. 100 kr.

Källa: Stockholms Stadsmuseum