Här är stockholmarnas favoritresmål

Spanien, Finland och Frankrike. Så lyder stockholmarns lista på mest besökta resmålen.
Spanien, Finland och Frankrike. Så lyder stockholmarns lista på mest besökta resmålen.
Stockholmarna gjorde totalt tre miljoner utlandsresor i fjol. Alltjämnt går de flesta av resorna till Spanien.
Men stockholmarna sticker ut med sina många resor till Finland och Frankrike.

12,5 miljoner, så många gånger gav sig stockholmarna ut på resande fot under 2017. Det visar Resebarometern 2018.

Stockholmarna gör över fem resor per person räknat på länets drygt 2,3 miljoner invånare.

Hälften av resorna är fritidsresor inom Sverige. Till utlandet gjorde länsborna tre miljoner resor, vilket är en fjärdedel av hela rikets resor utomlands.

Resebarometern tas fram av resemagasinet Vagabond, försäkringsbolaget Europeiska ERV och Utrikesdepartementet.

Spanien och Finland toppar

Likt alla svenskars favoritresmål så toppar Spanien även stockholmarnas lista med knappt en halv miljon resor under 2017. Landet verkar ha en särskild plats i våra hjärtan och har toppat listan sedan mätningarna började 2010.

Men därefter skiljer sig valet av resmål mellan riket och invånarna i Stockholms län.

För hela Sverige följer Tyskland, Danmark och Grekland på listan. Men för stockholmarna går färden näst oftast till Finland. För hela riket kommer Finland först på femte plats.

Trea och fyra på stockholmarnas lista är Frankrike och Italien och därefter följer Tyskland.

Europa mest populärt

När det gäller världsdelarna gick hela 74 procent av resorna till Europa. Nio respektive åtta procent gick till Asien och Nordamerika, där USA står för den största andelen.

Ytterligare unikt för stockholmarna är den höga andelen av flygresor. Nästan åtta av tio stockholmare valde flyget jämfört med rikets sju av tio.

Bara fyra procent av resorna gjorde stockholmarna med det mer miljövänliga alternativet tåg – och där ingår resor inom Sverige.


Stockholmarnas favoritresmål – topp 20

Antal resor till landet och placeringen på listan för hela riket.

Källa: Resebarometern 2018