Hertha Hillfon hedras med kulturmötesplats

Konstnären Hertha Hillfon tillägnas kulturmötesplats på Skeppsholmen.
Nästa år öppnar en ny kulturmötesplats i Gamla Badhuset på Skeppsholmen i Stockholm, tillägnad konstnären Hertha Hillfon som avled 2013.
Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen blir namnet på en ny kulturmötesplats som öppnar i Stockholm nästa år. Verksamheten kommer, som namnet avslöjar, att vara belägen på Skeppsholmen.

Föreningen Hertha Hillfons Vänner har sedan starten 2014 verkat för att öppna upp en ny kulturmötesplats i Stockholm. Nu står det klart att verksamheten som tillägnas skulptören och keramikern Hertha Hillfon (1921-2013) öppnar mitt i kulturklustret på Skeppsholmen i Gamla Badhuset.

Kulturmötesplatsen Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen blir därmed granne med Moderna museet och Mindepartementet Art and Photography mittemot Hotel Skeppsholmen och Djurgårdsfärjans brygga.

I verksamheten ingår utställningar av både Hertha Hillfon och andra konstnärer men också en verkstad och en rad programaktiviteter. Målet är att väcka intresse och sprida kunskap om Hillfons konstärskap och inspirera såväl barn och unga som vuxna till eget skapande. 

Den nya kulturmötesplatsen öppnar i mars 2017.

Fakta

Kulturmötesplats med kursverksamhet

I den nya verksamheten kommer Hertha Hillfons konstnärskap och liv att levandegöras genom samtal, texter, bild- och filmmaterial, men även andra konstnärers verk kommer att visas parallellt

En verkstad för skapande med lera, med Hillfons konst som inspiration, som är öppen för skolor, förskolor, fritidsverksamheter och föreningar samt för allmänheten kommer att finnas

Seminarier och föreläsningar kring ämnesområden som knyter an Hillfons skapande verksamhet och värv kommer att anordnas

Dessutom kommer kurser med inriktning på keramik som hantverk och konstform samt andra musikaliska och litterära arrangemang att hållas här