100 färre fester för studenter

STOCKHOLM Polisen uppger på sin hemsida att de kommer att besöka 450 studentfester fram till juni. Enligt Theo Mandoki, insatschef för festerna, har det börjat lugnt.

– De två första kvällarna gick bra. Inte ett enda våldsbrott rapporterat, säger han.

Och i år kan det bli lugn­are för polisen jämfört med förra året, då det har planerats runt 100 färre fester den här säsongen.

Målet med polisens besök är att minimera brottslighet på allmän plats i anslutning till festerna.