100 meter järnväg på museum

UTSTÄLLNING Den här veckan är roliga veckan för alla som älskar modelljärnvägar. På Tekniska museet har föreningen Mälarmodulmöte byggt upp sin modelljärnväg som består av mer än 100 meter modellandskap.

Besökarna får se tågen köra genom allt från amerikanska söderns öken till den lilla svenska stationen Balingsta. Tågen körs digitalt och ungefär 30 tåg kan köra samtidigt. Utställningen avslutas på söndag.