Allt bättre vård för hjärtsjuka

stockholm Hjärtvården förbättras på alla sjukhus i länet, enligt Hjärt- och lungfondens kvalitetsindex som gäller 2012. Norrtälje sjukhus fick 8,5 poäng på en 11-gradig skala. 7 poäng fick Karolinska i Solna, Karolinska i Huddinge, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus. Södersjukhuset fick 5,5 och Södertälje sjukhus fick 3,0 poäng.

Poäng gavs för allt från det akuta omhändertagandet till patientens hälsa ett år efter hjärtinfarkten.