Ambulerande kulturfestival

FESTIVAL Awad Hersi, gruppledare för Miljöpartiet i Spånga-Tensta, tycker att även de yttre förorterna ska få ta del av en högkvalitativ kulturfestival. Tillsammans med Mats Berglund (MP) och Ewa Larsson, (MP), har han skrivit en motion till fullmäktige där de föreslår att Stockholm får en ambulerande världskulturfestival.

– Kultur bryter barriärer, och det behövs i våra områden, säger han.