Min lokala hjälte

August Strindberg på twitter

Strindberg Strindbergsåret firas betydligt mer diskret än vad Ibsen uppmärksammades i Norge. Men satsningar görs trots allt. På Dramaten ges ”Spöksonaten” och ”Till Damaskus”. I höst öppnar en stor Strindbergsutställning på Liljevalchs. Men redan nu kan den som i twitters tidevarv inte orkar läsa långa texter få sin dagliga dos Strindberg i en blogg, där korta bitar ur hans ”Ockulta dagboken” läggs ut.