Barn får lära sig om islamisk konst

utställning En sagolik paviljong kan man just nu besöka, i Farsta bibliotek. Den ingår i utställningen ”Magiska manteln – en resa genom islamisk konst”.

Ända till den 17 april kan barn mellan 6 och 12 år lära sig mer om konst och arkitektur inom islam – både genom sagopaviljongen, musik och ett bildspel.