Bibblan fortfarande favoriten

Albybon Hazni Guven passar på att använda internet när han är på biblioteket.
Albybon Hazni Guven passar på att använda internet när han är på biblioteket.
Biblioteken i Botkyrka behåller sin position som den mest besökta kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Men många utlandsfödda känner inte till utbudet.

Sedan 2011 undersöker kommunen vartannat år vilka kultur- och fritidsverksamheter Botkyrkaborna besöker.

I våras fick 1 000 personer på gator och torg svara på vad de besöker och om de rör sig mellan olika kommundelar för att ta del av aktiviteter.

Av de svarande har drygt sex av tio besökt ett bibliotek det senaste året. Därefter kommer motionsspåren, som nästan hälften besökt.

– Men det är färre i norra Botkyrka än i södra Botkyrka som besökt motionsspåren. Det är synd med tanke på att folkhälsan är sämre i de norra delarna, säger Pernilla Hellman som är kultur- och fritidschef på kommunen.

I Hallunda/Norsborg har 39 procent av de tillfrågade använt ett motionsspår, jämfört med 54 procent i Tumba.

Motionsspår finns både i norra och södra Botkyrka. Att resa från en kommundel till en annan för att ta del av aktiviteter är annars ganska ovanligt, visar undersökningen.

Bara fem procent av de tillfrågade i Fittja har besökt Konsthallen i Tumba. I Tumba har däremot mer än var tredje person varit där det senaste året. Och samtidigt är det vanligast bland de boende i Hallunda/Norsborg att använda rackethallen i Hallunda.

Kommunen slår än en gång fast att man måste bli bättre på att nå utlandsfödda med information om vad som finns. Mer än hälften av de utlandsfödda känner exempelvis inte till Botkyrka konsthall.

– De allra flesta vill ha information via en tidning. Sociala medier hamnar inte lika högt som vi trott, säger Pernilla Hellman.

Även 2011 slog ni fast att ni behövde bli bättre på detta. Har ni gjort några framsteg?

– Jag tycker informationen kring kommunens ”kreativa fond” är ett bra exempel. Där gick vi ut via traditionella medier, men sedan gick vi också ut starkt inom föreningslivet där vi bad några personer med stort nätverk sprida information om fonden. Det blev lyckat och fick spridning på ansökningarna i kommunen.

Fakta

Motion och idrott också populärt