Boyesällskap får pengar till flytt

Förening Karin Boyesällskapet i Huddinge ska flytta sin verksamhet till Fullersta gård som kommunen hyr av Huge. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att betala 200 000 kronor i bidrag för flytten.

Samtidigt får Segeltorps kulturförening 40 000 kronor i avflyttningsbidrag när de lämnar Vattenvaktarstugan i kommundelen. Även Vattenvaktarstugan ägs av det kommunala fastighetsbolaget Huge.