Bryggorna fräschas upp

GÖRVÄLN Kommunen har skrivit kontrakt med ett företag som ska bygga nya fundament till bryggorna vid Görvälnsbadet.

Kostnaden för de nya fundamenten är 755 000 kronor.

De nya fundamenten ska vara klara för slutbesiktning senast 1 juni, enligt kontraktet.