Bygdehistoriker och skådis fick priser

KULTURPRIS Anita och Bo Stjernström har länge arbetat för att levandegöra Haningebygdens historia. De har dokumenterat människor och händelser genom böcker och tidskrifter. Nu har de tilldelats Haninges meritstipendium på 1 5000 kronor. Belönas görs också skådespelaren David Nzinga som haft ledande roller i filmer och en tv-serie, får Haninges ungdomsstipendium på 10 000 kronor för att utbilda sig inom film.