Carl Larsson på Konstakademien

Konst Konstakademien har just öppnat en utställning

om den folkkäre Carl Larsson. Den behandlar hans relationer under tiden 1870–1920, alltså utbildningsåren, hemlivet och äktenskapet, frankrikeresorna och vänskapsrelationerna. Den med Strindberg övergick i fiendskap, medan Anders Zorn var en nära vän. Nationalmuseum har producerat och ett hundratal av Larssons verk visas.