Dags att söka Novastipendiet

stipendium Det är dags för den som vill ha chans att få Järfällas ungkulturstipendium att skicka in sin ansökan. Novastipendiet beviljar stipendiemedel åt idéer eller projekt under ett år.

Stipendiet kan sökas av föreningar, skolor, församlingar, kulturgrupper. Ett krav är att barn och unga under 20 år själva är med och bestämmer om projektets innehåll. De ska också ha anknytning till Järfälla.