Dags att söka pengar till kulturidéer

Stipendium Det är dags att skicka in ansökningar till Novastipendiet, Järfällas ungkulturstipendium. Pengarna går till föreningar, skolor, grupper med flera som vill genomföra olika sorters projekt. Totalt fördelar kommunen 60 000 kronor i samråd med Järfällahus, HSB med flera. Förra året fick till exempel Lundskolan pengar för att sätta upp en musikal.

Sista ansökningsdag är den 31 mars.