De vilda blommornas dag

Naturvandring På måndag anordnas De vilda blommornas dag på Sätra ängar. En fackbotanist från Stockholms universitet kommer att ta med deltagarna på en vandring för att spana på växter. Bland annat kommer man att kunna se mjuknäva, rävtörel och gulmåra vid klockstapelns torrbacke och ryssgubbar, sommargyllen och pepparrot längs vägen. Samt en mängd växter i trädesåkern. Dagen börjar klockan 09.00.