Den som vandrar omkring på Lidingö ska få mer information om öns historia. Inför nästa år planerar kultur- och fritidsnämnden att ställa ut fler informationsskyltar och även skapa en webbplats, som i text och bild kan berätta om hembygdens historia. Förberedelserna ska göras av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Lidingö stadsarkiv, stadsbyggnadskontoret och Lidingö hembygdsförening.