Det hemliga kärnkraftverket

Det blev aldrig någon atombomb för Sveriges del. Men råvaran till bomben fanns att hämta i Ågestas kärnkraftverk i Huddinge.

Snart kan det bli rundvisning på det numera stängda kraftverket. Men bara kanske.

Det var 1963 som Ågestas kärnkraftanläggning drog i gång sina reaktorer, bara några kilometer från tät bebyggelse.

– Det hade knappast varit lämpligt att ha ett kärnkraftverk så nära med dagens standard, säger Fredrik Krohn Andersson, konstvetare och forskare som specialiserat sig på kärnkraftsanläggningar i Sverige.

Ågestaverket var egentligen en experimentanläggning, tänkt som ett startskott för ett mer storskaligt energiutvinnande i en anläggning som planerades i Marviken utanför Norrköping.

– Ågesta hade en fullt fungerande tungvattenreaktor, till skillnad från de lättvattenreaktorer som används i dag. Men den var inte aldrig ett kommersiellt kraftverk som Ringhals, Forsmark eller Barsebäck, berättar Fredrik Krohn Andersson.

Allt det radioaktiva man kan tänka sig fanns alltså på plats, i Huddinge.

Men det var mer än så. Det fanns en liten möjlighet att Huddinge hade kunnat bidra till en svensk atombomb.

– Det fanns absolut en koppling till det. Man kunde utvinna plutonium ur de restprodukter som blev vid kraftverket. Det hade behövts en svensk upparbetningsplats för att raffinera plutoniumet. Såvitt jag känner till så byggdes det aldrig någon sådan, säger Fredrik Krohn Andersson.

Finns det något radioaktivt kvar där?

– Det klyvbara materialet är borta sedan länge, man har fått bort reaktorn och skickat i väg allt.

Ågestas kärnkraftverk levde i tio år och försåg under denna tid Farsta med fjärrvärme och el. 1974 hade det fullgjort sin försöksverksamhet, då fanns det inte längre skäl att hålla i gång det.

Just nu kämpar Huddinge hembygdsförening med att få igenom sin guidade rundvisning med Krohn Andersson på området.

– Vi har fått beskedet att vi inte kommer att få tillgång till kontrollrummen, och det är ju det vi vill visa. Det var där män i vita rockar stod och jobbade, säger Olle Wilson, ordförande i Huddinge hembygdsförening.

För närvarande ser det alltså ut som om det blir rundvisning utanför.

– Vi får se, vi har en plan B, det finns en möjlighet att åtminstone få se området. Kyltornet till exem­pel är av stort arkitektoniskt intresse, men i värsta fall kan det bli bildvisning, jag vet inte just nu, ­säger Olle Wilson.

Den 22 september sker det alltså någon form av visning. Klockan 10.15 på plats. Kanske.