Diplom ska lyfta kulturen

Väsby konsthall är en av de uppemot tolv platser som kan komma att ingå i ”Kulturklassikern” som kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om i dag.
Väsby konsthall är en av de uppemot tolv platser som kan komma att ingå i ”Kulturklassikern” som kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om i dag.
”Väsby kulturklassiker” ska locka Väsbyborna att upptäcka kulturen.

Belöningen för den som besökt flera platser är ett diplom.

– Jag vill lyfta kultur på ett roligt sätt, säger Kristina Klempt.

Kristina Klempt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Upplands Väsby, ligger bakom förslaget om att införa ”Väsby kulturklassiker”. Tanken är att i en folder lista ett antal kulturaktiviteter och verksamheter. Med foldern i handen besöker man minst sex av runt tolv olika verksamheter där man får en stämpel som bevis för att man varit där.

Varför inte besöka Gunnes gård, Väsby konsthall och hembygdsgården, gå en drejkurs i Gamla Apoteket eller uppleva en konsert på musikskolan, med Sing-Sing, Väsbykören eller på Frestaskolan?

När den kulturintresserade har fått sex eller fler stämplar i foldern under 2013 skickas den i slutet av året till kommunen och deltagaren får ett diplom för genomförd klassiker.

– Min tanke var att få Väsbyborna att uppleva all den fantastiska kultur vi har i kommunen. Och varför inte göra det på ett roligt sätt? Det är viktigt att lyfta fram variationen i kulturen i Upplands Väsby, säger Kristina Klempt, vars förslag behandlades av kultur- och fritidsnämnden redan i december förra året.

Men då fattades inget beslut, eftersom en del information saknades om bland annat vad projektet skulle kosta. Kundvalskontoret fick uppdraget att återkomma med kompletterande information.

– Nu har vi fått det och därför tas ärendet upp på nytt, säger Kristina Klempt.

Projektet med kulturklassikern beräknas kosta cirka 30 000 kronor varav reklam, en folder med bilder och information om verksamheterna, kostar cirka 20 000 kronor.

Det är just kostnaden som får Ann-Christin Jyttner (S), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, att reagera.

– Tidigare sades det att det inte skulle kosta något. Nu tycker vi i Socialdemokraterna att 30 000 kronor är lite för mycket pengar även om idén med kulturklassiker är bra, säger Ann-Christin Jyttner.

Tidigare hade flera av föreningarna som är med i projektet föreslagit att diplomet i stället skulle bli en lott som vid vinst kunde ge en biljett till konsert, smycke eller annat. Men idén har ratats, eftersom det inte var den ursprungliga tanken. Lotterifrågan ska ses över.

I dag, tisdag, tas frågan om kulturklassikern upp i kultur- och fritidsnämnden.