Djurökören sjunger julvisor på lördag

KONSERT Djurökören och kören Soalba bjuder på julkonsert den 14 december klockan 16. På programmet står ”vanliga och ovanliga melodier från renässans till nutid.” Platsen är Patronvägen 5, Fjällsvik, Vindö.

Djurökören består av ett 30-tal sångare under ledning av Margareta Stripple Drakenberg och Mats G. Eriksson. Körens repertoar består av såväl profan som sakral musik.