(rubrik saknas)

Fakta

Dogges första år på skolan

Under höstterminen läser Dogge kurser om kristendomens historia, Gamla testamentet, Nya testamentet, religionshistoria och religionspsykologi.

Under våren innehåller kursen etik och filosofi, missionsvetenskap, homiletik, dogmatik och religionssociologi.

Källa: Teologiska högskolan