Domstol beställde pjäs om känd mördare

Teater Sagateatern på Lidingö ombads att göra en pjäs till Svea hovrätts 400-årsjubileum. Chefen för teatern, Sebastian Höglund, antog erbjudandet och började forska i Gustav III:s mördare Jacob Johan Anckarströms öde. Han skrev sedan monologen ”Dessa händer har mördat”, som han ska framföra för första gången den 8 juni under jubileet. Därefter ska den spelas på Lidingö i höst.