Elever ställer ut i gallerian

utställning Vad är en bra butiksskyltning? Bland annat det har eleverna på Handelsakademins utbildning för butikskommunikatörer, i Skärholmen, fått lära sig. På torsdag är den första klassen klar med den tvååriga utbildningen. För att fira har de 28 eleverna en färgstark utställning i Skärholmens centrum, klockan 10–17. Den finns i en butikslokal i centrum: i vänstra entrén (sett från tunnelbanan) tredje lokalen till vänster.