”En konsthall för eliten”

Oskar Aglerts ”Woodpecker”, en modell av en 280 meter lång kärnbränsledriven helvetesmaskin som skövlar jorden i apokalyptisk framtidsvision, visades i samband med utställningen ”8 – vi är en parentes på jorden”.Foto: Bea Tigerhielm
Oskar Aglerts ”Woodpecker”, en modell av en 280 meter lång kärnbränsledriven helvetesmaskin som skövlar jorden i apokalyptisk framtidsvision, visades i samband med utställningen ”8 – vi är en parentes på jorden”.Foto: Bea Tigerhielm
Botkyrka konsthall har funnits sedan 1985. Men verksamheten är om-debatterad.

– Man strävar efter att tillgodose en kulturelit och är nöjda om man hamnar på tidningarnas kultursidor, säger galleristen Torbjörn Nilsson.

De senaste åren har Lokaltidningen Mitt i haft ett antal insändare som kritiserat Botkyrka konsthall. En av skribenterna är konstnären Per- Inge Isheden som jämför konsthallen med en restaurang som serverar mat ingen vill äta för att lära folk vad god mat är. Både han och Torbjörn Nilsson, som driver Galleri Segersjö, anklagar konsthallen för att vara elitistisk.

– Man måste ha lite folkliga utställningar också, men de saknar kompetens att kommunicera med folk, säger Torbjörn Nilsson.

Han är inte emot installationer i sig, och tycker att exempelvis Moderna museet ofta gör det bra.

– Men har du bara ett rum kan du inte leka Moderna museet varenda vecka, det måste finnas mer, fortsätter han.

Både Per-Inge Isheden och Torbjörn Nilsson vill se mer lokal konst i hallen. Torbjörn Nilsson hävdar att konsthallen knappt visar någon bildkonst alls. Botkyrka kommun står bakom konsthallen. I år har verksamheten en budget på 3,9 miljoner kronor. Merparten går till hyra och löner. Kvar att lägga på konsten är strax över 400 000 kronor, enligt kommunens siffror. Resten av pengarna till konsten får hallen från fonder i Sverige, Norden och Europa.

En medborgarundersökning år 2011 med 800 personer visar att 26 procent av de tillfrågade besökt konsthallen det senaste året. Förra året hade man drygt 21 000 besökare.

– Vi får väldigt goda resultat i våra undersökningar. Väldigt få är missnöjda med innehållet, säger Joanna Sandell, konsthallschef.

Hon menar att utställningarna tar upp viktiga frågor som till exempel jämställdhet och globala frågor som ett hållbart samhälle. Ambitionen är att vara både lokal, nationell och internationell.

Att det inte skulle finnas lokal förankring i konsthallen håller hon heller inte med om.

– För några år sedan hade vi ”Botkyrka: State of the art” med många lokala konstnärer. Och i höst blir det ”Botkyrka: State of the craft”, med det lokala konsthantverket i fokus.

– Vi jobbar även med skolelever som får coachning inför att delta i Botkyrka konsthalls utställningar, den möjligheten gäller självklart också för lokala konstnärer.