Engagemang ska belönas

stockholm En ny modell för belöningssystem för anställda i vården ska tas fram. Det ska gynna såväl sjukhusen som den samlade hälso- och sjukvården som helhet.

Beslutet fattades i landstingsstyrelsen förra veckan.