EU-migranter får ingen hjälp

RINKEBY-KISTA Miljöpartiets Brigitta Hald-Svensson önskade i december 2013 att stadsdelsförvaltningen skulle se över hur man skulle kunna hjälpa bostadslösa EU-medborgare.

Nu svarar förvaltningen att det inte ankommer på dem att upprätta särskilt boende för bostadslösa EU-medborgare och hänvisar till de dag- och nattverksamheter som har bidrag från Stockholms stad.