Fånga ögonblicket på biblioteket

Religion Det ökande intresset för mindfulness har fått fler att upptäckta buddhismen. Därifrån har urgamla meditationstekniker plockats upp och blandats med nyare rön. För den som vill veta mer om religionen ­kommer Göran Norling från Diamantvägsbuddhismen

i Sverige på måndag till Kungsholmens bibliotek. ­Ämnet är hur buddhism utövas i vardagen och hur lyckan fångas i nuet. En kort meditation avlutar föredraget.