Färre pendlar till länet

stockholm Pendlingen till och från länet är fortsatt hög, även om inpendlingen har minskat något. Under 2013 pendlade 97 000 personer hit för att jobba. Det är något färre än året innan, enligt SCB. Samtidigt pendlade nästan 37 000 personer ut ur länet.

Störst inpendling sker från Uppsala, Södermanlands och Västra Götalands län.