Fika och filosofera kring liberalismen

Diskussion Den skotske filosofen Adam Smith levde på 1700-talet och har kallats den ekonomiska liberalismens fader. Han kom fram till att arbetsdelning och den fria marknaden var viktiga beståndsdelar för att skapa ett välstånd. Nästa tisdag den 2 april klockan 18.30 hålls ett filosofikafé i Jakobsbergs bibliotek med utgångspunkt från Adam Smith. John Bornemark leder samtalet som är öppet för alla.