Filmverksamhet i Alby får stöd

FILM Det ska bli lättare för unga filmare att ta steget till den professionella filmbranschen. Därför satsar Landstinget/Film Stockholm och Filmregion Stockholm-Mälardalen mer än två miljoner kronor under ett år på pilotprojektet Sthlm Debut.

Mest pengar går till Filmbasen på Subtopia i Alby. Sthlm Debut kommer att stötta filmarna både konstnärligt och som affärsmän.