Fira kåldolmen på Historiska museet

Historia På lördag firas kåldolmens dag på Historiska museet som bjuder på entréavgift och kåldolmar. Kåldolmen kom hit på 1700-talet efter att Karl XII och hans armé vistats mer än fem år i det turkiska Osmanska riket.

– Dagen har varit ett sätt att visa på hur det som i dag är svenskt en gång uppkom och omformades i samspel med omvärlden, säger Petter Hellström, doktorand i idé- och lärdomshistoria.