Fiskexperter guidar vid Åvaåns fiskfälla

NATUR Som namnet antyder så leker Åvaöringen i Åvaån. Vattendraget förbinder sex skogssjöar i Tyrestaområdet med Östersjön.

Den 3 november visar fiskekonsulent Sverker Lovén och Ove Klerevall från Sportfiskarna fiskfällan i ån där fiskarna räknas. De berättar om fiskarnas väg från havet till sina lekplatser. Fiskfällan ligger nära Åvakiosken på Åvavägen 83.