Forntida gravfält där centrum ligger

Historia För 2 000 år var det ingen kommers i Vallentuna centrum. Däremot var det en viktig plats där de boende på gårdarna intill begravde sina döda. På lördag ordnar Vallentuna hembygdsförening en vandring och berättar om fornlämningarna i centrum. Samling klockan 11 korsningen Mörbyvägen-Centrumpassagen. Evenemanget är gratis.