Fler i vårdyrken jobbar övertid

stockholm Övertiden för sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och sjukvårdsbiträden har ökat, från 17,7 timmar per anställd och år 2009 till 26 timmar per anställd och år 2012.

– 26 timmar per person och år för den här gruppen kanske inte låter så mycket men det man ska komma ihåg är att det varierar mellan arbetsplatser och individer. Därför måste varje enskild arbetsgivare vara vaksam på övertiden, säger Maria Englund, personaldirektör i landstinget.