(rubrik saknas)

Fakta

Flera års strid om Scheins miljoner

Februari 2006: Harry Schein dör. Arvet på 27 miljoner kronor har han testamenterat till älskarinnan Eva Fischer.

Augusti 2006: Ett nytt testamente hittas. I det går arvet till Scheins närmaste grannar, paret Baldring.

December 2009: Tingsrätten river upp det nya testamentet.

Oktober 2010: Baldring överklagar domen till hovrätten, men testamentet ogiltigförklaras igen.

Juni 2011: Högsta domstolen tar inte upp fallet. Paret Baldring tvingas stå för rättegångskostnaderna på flera miljoner kronor.

Källa: domstolarna