Förskolor söker efter skaparglädje

Konst Personal som arbetar på tre förskolor i Vårby gård har gått på utbildning hos Internationella barnkonstmuseet i samma kommundel. Personalen har bland annat jobbat med hur man blandar ord med bild, form och kroppsspråk på lekfulla sätt.

Tanken med samarbetet är att förskolorna bättre ska fånga upp barnens skaparglädje.