Fotografier gör normer tydliga

utställning De normer som råder i samhället formar oss som personer och påverkar våra relationer till varandra och till hela samhället. Det vill fotografen Thomas H Johnsson gestalta i sin utställning ”Utopia”.

Den 20–26 oktober visas Thomas H Johnssons nio fotografier, som har ett jämlikhetsperspektiv, i Nya Rågsveds Folkets hus.