Fotoverk visas från 1800-tal till nutid

FOTOKONST Den 29 maj öppnar Artipelag utställningen ”Land möter vatten – europeisk och amerikansk fotografi från 1860 till i dag”. Medverkar gör kända och okända samt levande och bortgångna fotografer. I utställningen visas drygt 300 verk, varav de äldsta är från 1861. Bland de 40 konstnärerna finns Andreas Gursky, Stuart Klipper, Ann Christine Eek, Lois Conner, Sune Jonsson och Olafur Eliasson.