Från mynt till faraos inälvor

Han har plåtat allt från Tutankamons inälvor till världens tyngsta mynt.

Nu har Gabriel Hildebrand från Sollentuna fått pris för sin gärning som fotograf inom ­museivärlden.

Som ung fotograf på 1970-talet hade Gabriel Hildebrand inte föreställt sig en karriär inom musei­världen med mynt och medaljer som huvudsakliga motiv. Men ­efter ett kort vikariat på Nationalmuseum blev han erbjuden en tjänst som assistent på Riksantikvarieämbetets fotografiska avdelning.

– Särskilt inom medaljkonsten finns det oerhört mycket högklassiska konstverk. Men objekten är väldigt små och inte lika lätta att ta till sig som en Zorn-tavla som är 1,5 meter hög.

Det dröjde inte länge innan ha fick ett mycket speciellt uppdrag. Till en utställning om egyptiska faraoner hade man lånat in föremål från ett museum i Kairo – bland annat ett guldkärl som innehöll Tutankamons inälvor. Bilderna såldes sedan som vykort.

– Vi hade en säkerhetsvakt från Kairo som höll uppsikt, han hade mörka glasögon och var nog inte upplagd för några större skämt, minns Gabriel Hildebrand.

Ett annat exempel, från den senare delen av hans karriär är 10 daler-myntet han fotograferade 2012 – efter att det sålts på auktion för 15 miljoner kronor. Med en vikt på 19,7 kilo är kopparmyntet, som är daterat 1644, registrerat som världens tyngsta i Guinness rekordbok.

– Det var ett av de två privat­ägda exemplar av det myntet som finns, och det var första gången något hade sålts på den öppna marknaden.

På sätt och vis var det inte helt ologiskt att Gabriel Hildebrand hamnade där han hamnade. För numismatiker, det vill säga anhängare av ­läran om mynt, sedlar, poletter och medaljer, klingar hans efternamn bekant. Gabriels farfars far, Bror Emil Hildebrand (1806–1884) var Riksantikvarie och författare till några av numismatikens viktigaste verk.

Den 20 mars tilldelades Gabriel Hildebrand Kungliga Vitterhets­akademiens antikvariska medalj i silver. Priset delades ut i Riddarsalen av kronprinsessan Viktoria.

– Det är ett erkännande av det arbete man gjort och känns oerhört stort, säger Gabriel Hildebrand.

Vitterhetsakademiens ständiga sekreterare Birgitta Svensson menar att hans arbete är av stor betydelse.

– Bilden är oerhört viktig för historieskrivningen, speciellt i en digital värld där man inte har tillång till föremålen.