Gammalt och nytt Requiem på söndag

Kyrkomusik På söndag kan man lyssna på Requiem i två mycket olika versioner. I Katarina kyrka ges Alfred Schnittkes modernare tolkning från 1974 , där Katarina kammarkör sjunger under ledning av Hans Vainikainen. I Maria framför Maria Magdalena kammarkör Mozarts mer kända Requiem från 1791. Solister är Marie Alexis, Matilda Paulsson, Carl Unander-Scharin och Markus Schwarz. Dirigent: Mats Nilsson