Geishor och älvor intar Winterviken

konst Färgstarka geishor, själfulla älvor och jazzmusiker från Harlems mörka klubbar – motiven är varierade när konstären Lisa Rinnevuo ställer ut i Winterviken.

Örnsbergsbon Lisa Rinnevuo målar med sprej och akryl, helst på stora dukar. Hennes utställning visas intill kaféet till och med den 26 oktober. Den är dock inte tillgänglig den 22, 23 och 24 oktober.