Grannar får stå ut med buller

SUNDBYBERG Buller från byggarbetsplatser och nattliga gräv- och byggarbeten har upprört dem som bor vid bland annat Tuletorget och på Humblegatan. I ett medborgarförslag föreslås att grannar som störs ska få evakueringslägenheter under byggtiden.

I byggnadsnämndens svar framgår dock att det inte är möjligt att ställa sådana krav på byggherrar.