Uppdrag granskning om kritiken från Botkyrka

Det här är inte en heltäckande granskning av Fittja utan framförallt följer vi upp vad som hänt med fem pojkar.
Det säger Uppdrag Gransknings ansvarige utgivare Nils Hanson apropå kritiken mot Pojkarna från Fittja.

Nils Hanson säger att Pojkarna från Fittja sticker ut från de program Uppdrag Granskning brukar göra.
– Det här är mer ett dokumentärt berättande för att utifrån deras liv ändå spegla en utveckling med tanke på de alarmerande rapporter som kommer inte minst från polisen. På så sätt känns det programmet relevant.

Läs också: Botkyrkas Röster vill förmedla annan bild från Fittja
Han fortsätter:
– Journalistik innebär alltid ett urval och jag kan förstå att man tycker att vi ska lyfta fram allt som fungerar bra. Men det kanske inte är Uppdrag gransknings främsta uppdrag.
Nils Hanson berättar att redaktionens uppdrag är att sätta fingret på missförhållanden, orättvisor och oroväckande tendenser i Sverige.
– Och i programmet möter du killar som berättar om en uppväxt som är fullständigt miserabel och som också fått konsekvenser. Vi tycker det är viktiga att lyfta fram detta. Hade de fått en uppväxt någon annanstans under mer normala omständigheter så hade de kunnat bli statstjänstemän, journalister eller lärare. Nu blev ett par av dem kriminella.
Han fortsätter:
– Vi har framförallt följt tre grabbar och det är deras liv vi skildrar. Det här är inte någon heltäckande granskning av utvecklingen i Fittja som ort.